Sterylizacja

Sterylizacja czy Kastracja? Zabieg kastracji jest to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu narządów hormonalnie czynnych, w przypadku samic są to jajniki natomiast w przypadku samców jądra. Zabieg sterylizacji jest to natomiast

więcej